Räv och vargungar

 


 

 

 

  

          Hopsnurrad                    Liggande                         Sittande

 

Sittande 29 cm       pris 635 kr

Liggande 18 cm      pris 585 kr

Hopsnurrad 12 cm  pris 555 kr

RÄVRABATT

Hela kullen en av varje modell  Pris 1650 kr

 

 


 

 

 

Vargungar